gabinet@neuromedic.com.pl

Serdecznie witamy na stronie naszego gabinetu logopedycznego Neuromedic.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą terapii logopedycznej oraz treningu terapeutycznego mózgu EEG Biofeedback.

Gabinet powstał z myślą o kompleksowym wsparciu dzieci z zaburzeniami mowy oraz dorosłych z wadami wymowy. Zajmujemy się rehabilitacją, wspomaganiem rozwoju poprawnej wymowy oraz edukacją i reedukacją.

Z naszej strony oferujemy:

– indywidualną terapię dzieci, młodzieży i dorosłych

– doskonały warsztat pracy

– efektywność terapii

– dostępność najnowszych i najlepszych pomocy logopedycznych

– kompleksowo wyposażony gabinet

– indywidualne podejście do każdego pacjenta

Terapia logopedyczna obejmuje:

– ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

– ćwiczenia oddechowe

– ćwiczenia słuchu fonematycznego

– ćwiczenia artykulacji zaburzonych głosek

– ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę

W ofercie znajdziecie państwo:

Diagnozę i terapię wad wymowy:

– kappacyzm i gammacyzm- nieprawidłowa wymowa głosek k i g

– seplenienie- nieprawidłowa wymowa głosek : s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź oraz sz, ż, cz, dż

– rotacyzm- nieprawidłowa wymowa głoski r

– lambdacyzm- nieprawidłowa wymowa głoski l

– mowa bezdźwięczna- zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami ( np. zamiast p -b, t-d , f-w )

– opóźniony rozwój mowy

– trudności w nauce czytania i pisania

– usprawnianie mowy u osób dorosłych z problemami neurologicznymi

dysleksja, dysgrafia, dysortografia

– reedukacja- wspomaganie rozwoju dziecka przygotowujące do nauki szkolnej

– terapie pedagogiczną

– terapie oraz wsparcie rodzinne

– korepetycje z języka polskiego

Trening EEG Biofeedback:

– zwiększa nasze możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze

– podnosi efektywność pracy

– zwiększa samoocenę i poprawia samopoczucie

– pozwala uzyskać kontrolę nad procesami fizjologicznymi

Treningi kierowane są dla dzieci i młodzieży mających problemy w nauce i zachowaniu społecznym. Stosuje się terapie zespołu nadpodudliwości psychoruchowej (ADHD ), dysleksji, dysgrafii, zaburzeń snu, nerwic, problemów z koncentracją i pamięcią, moczenia nocnego.

Terapia przynosi pożądane efekty również w schorzeniach o podłożu psychologicznym i neurologicznym. Stosuje się jako leczenie wspomagające takich zaburzeń jak:

bóle głowy, migreny, zespół chronicznego zmęczenia, deprasji, uzależnień, autyzmu, porażeniu mózgowym, rehabilitacji po udarach i urazach. Treningi EEG Biofeedback wspomagają również sportowców, studentów, bizmesmenów poprawiając pamięć, usprawniając motorykę, podnosząc samoocenę i koncentrację.

Trening opiera się na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta. Pacjent kontroluje przebieg gry poprzez swoje myśli. W czasie treningu terapeuta dopasowuje pożądane parametry fal mózgowych tak, by hamować niewłaściwe bądź stymulować powstanie nowych bardziej korzystnych wzorców.

NASZ ZESPÓŁ:

mgr Aleksandra Eliasz
-mgr filologii polskiej, logopeda
-trener terapii EEG Biofeedback

Neuromedic Częstochowa Logopedia

© NEUROMEDIC.pl 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.