Pracownia EMG i Potencjałów Wywołanych

Poradnia EMG Częstochowa. Oferujemy szeroki zakres badań nerwów i mięśni.