Cennik

USŁUGA MEDYCZNACENA
1Porada lekarska - neurologiczna150,-
2Porada logopedyczna - diagnoza120,-
3Porada logopedyczna - terapia60,-
BADANIA DIAGNOSTYCZNE:
4EMG – badanie przewodnictwa nerwowego 1 nerwu80,-
5EMG – badanie 1 mięśnia100,-
6EMG – próba miasteniczna100,-
7EMG – próba tężyczkowa120,-
8EMG – potencjały wywołane (VEP, BAEP)120,-
9EEG – dorosłych w czuwaniu120,-
10EEG – dorosłych po deprywacji snu150,-
11EEG – w czuwaniu dzieci od 6 do 18 lat150,-
12EEG – we śnie dzieci od 0 do 5 lat350,-
13EEG – we śnie (po deprywacji snu) dzieci od 6 do 18 lat150,-
14Biofeedback – badanie diagnostyczne120,-
15Biofeedback – terapia ( 1 sesja)60,-
16Pomiar RR10,-
17Akupunktura50,-
18Blokady50,-
19Usługi ksero0,50
20Zaświadczenie wydawane przez lekarza specjalistę na wniosek pacjenta50,-
21Udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci odpisu, wyciągu6,50
22Udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci kserokopii0,50
23Udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kserokopii Towarzystwom Ubezpieczeniowym, Bankom50,-